Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 9 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

              Приватне акціонерне товариство "Чернігівський автозавод" (місцезнаходження: 14007, Чернігівська область, м. Чернігів, пр. Миру, 312, код ЄДРПОУ 32601556) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 грудня 2016р. об 11:00 годині за адресою: 14007, Чернігівська обл.,  м. Чернігів,  проспект Миру, 312,  адміністративний корпус, 8-ий поверх, конференцзал.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться з 10:20 до 10:55 у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 19 грудня 2016р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

 

 1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.
 3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Про затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
 5. Про припинення діяльності Приватного акціонерного товариства "Чернігівський автозавод" шляхомреорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю.
 6. Про затвердження найменування Товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Приватного акціонерного товариства "Чернігівський автозавод", що створюється внаслідок реорганізації (перетворення).
 7. Про припинення повноважень Голови правління Товариства та членів правління.
 8. Про призначення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства "Чернігівський автозавод".
 9. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства "Чернігівський автозавод".
 10. Про порядок та строки викупу акцій Товариства.
 11. Про затвердження проекту договору про викуп Приватного акціонерного товариства "Чернігівський автозавод"  акцій у акціонерів.
 12. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Приватного акціонерного товариства "Чернігівський автозавод", що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Чернігівський автозавод", що створюється шляхом перетворення.
 13. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.

 

Для участі у зборах необхідно надати:

-          для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);

-          для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного http://chaz-avto.com.ua

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 14007, Чернігівська обл.,  м. Чернігів,  проспект Миру, 312,  адміністративний корпус, 8-ий поверх, конференцзал в адмінбудинку, по вівторкам і четвергам з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління ПрАТ "Чернігівський автозавод" Купцов В.В.

Довідки за телефоном (04622) 610-146.

            Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

 

 

Голова Правління                                                                                                       Купцов В.В.