Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.03.2016

призначено

Заступник Голови Правлiння з виробництва

Сiмонов Сергiй Леонiдович

НМ 060925
24.06.2002 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 29.03.2016 року Заступнику Голови Правлiння з виробництва з 29.03.2016 року подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: Заступник Голови правлiння з виробництва ПрАТ "ЧАЗ", начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу ПрАТ "Чернiгiвськiй автозавод"
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2016

призначено

Голова правлiння

Купцов Валерiй Володимирович

НМ 205864
26.01.2005 Новозаводський ВМ УМВС України Чернiгiвський областi

0

Зміст інформації:

Рiшенняим Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 29.03.2016 року з, 29.03.2016р. подовжено повноваження Голови Правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: Голова Правлiння ПрАТ "Чернiгiвський автозавод" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2016

призначено

Заступник голови правлiння з економiки та фiнансiв

Вiннiченко Валентина Василiвна

НК 334146
08.07.1997 Чернiгiвський РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 29.03.2016 року, Заступнику Голови Правлiння з економiки та фiнансiв з 29.03.2016 року , подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв ПрАТ "Чернiгiвський автозавод" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2016

призначено

Заступник голови правлiння з технiчних питань

Токарєв Вiктор Вiкторович

НК 517641
31.08.2006 Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 29.03.2016 року, заступнику Голови Правлiння з технiчних питань з 29.03.2016 року подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв:
Заступник Голови Правлiння з технiчних питань ПрАТ "Чернiгiвський автозавод"
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.03.2016

призначено

Заступник Голови Правлiння з якостi

Iвченко Сергiй Iванович

СА 264425
31.08.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 29.03.2016 року, Заступнику Голови Правлiння з якостi з 29.03.2016 року , подовжено повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв:
Начальник вiддiлу з реалiзацiї на ПрАТ "Бориспiльськiй автозавод" , Заступник Голови Правлiння з якостi на ПрАТ "Чернiгiвський автозавод" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

Інформацію розміщено у загальнодоступній базі комісії 29.03.2016, та надруковано у офіційному виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30.03.2016р.