Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 9 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Дата прийняття рішення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.10.2014

звільнено

Головний бухгалтер

Ральченко Ольга Михайлiвна

НК 792415
07.04.2000 Новозаводським ВМУМВС України в Чернiгiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 31.10.2014 року звiльнено з посади Головного бухгалтера по сумiсництву з 31.10.2014 року на пiдставi заяви за угодою сторiн.
На посадi перебувала з 23.06.2011р.- тимчасово, з 15.08.2011р.- постiйно На посаду нiкого не призначено.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Інформацію розміщено у загальнодоступній базі комісії 31.10.2014, та надруковано у офіційному виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 209 від 03.11.2014р.