Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 10 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Дата прийняття рішення

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.09.2014

звільнено

Заступник Голови правлiння

Бондарь Валерiй Григорович

ВЕ 354703
25.10.2001 Краматорським МВУМВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 15.09.2014 року звiльнено з посади Заступника голови правлiння за основним мiсцем роботи з 15.09.2014 року на пiдставi заяви за угодою сторiн i припинено повноваження як члена правлiння ПрАТ "Чернiгiвський автозавод" з 15.09.2014р.
На посадi перебував з 27.03.2014р. На посаду нiкого не призначено.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

 

Інформацію розміщено у загальнодоступній базі комісії 15.09.2014, та надруковано у офіційному виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.09.2014р.