Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 17 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.04.2014

припинено повноваження

Голова Наглядової Ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бодмiн-Україна"

32162384

20

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 16.04.2014 року припинено повноваження юридичної особи ТОВ "Бодмiн-Україна" (32162384, Україна), голови Наглядової ради Товариства. ТОВ "Бодмiн-Україна" здiйнювало повноваження Голови Наглядової ради останнi 3 роки, пiдстава прийняття рiшення - закiнчення строку повноважень.

16.04.2014

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Логiстичний центр "Еталон"

34618954

40

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 16.04.2014 року припинено повноваження юридичної особи ТОВ "Логiстичний центр "Еталон" (34618954, Україна), члена Наглядової ради Товариства. ТОВ "Логiстичний центр "Еталон"" здiйнювало повноваження члена Наглядової ради останнi 3 роки, пiдстава прийняття рiшення - закiнчення строку повноважень.

16.04.2014

припинено повноваження

член Наглядової Ради

Акцiонерне товариство "BODMIN AG"

СН-160.3.000.235

40

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 16.04.2014 року припинено повноваження юридичної особи Акцiонерне товариство "BODMIN AG" (СН-160.3.000.235, Швейцарiя), члена Наглядової ради Товариства. Акцiонерне товариство "BODMIN AG" здiйнювало повноваження члена Наглядової ради останнi 3 роки, пiдстава прийняття рiшення - закiнчення строку повноважень.

16.04.2014

обрано

Член Наглядової ради

Акцiонерне товариство "BODMIN AG"

СН-160.3.000.235

40

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 16.04.2014 року обрано юридичну особу Акцiонерне товариство "BODMIN AG" (СН-160.3.000.235, Швейцарiя), членом Наглядової ради Товариства термiном на 3 роки,

16.04.2014

обрано

член Наглядової Ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Логiстичний центр "Еталон"

34618954

40

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 16.04.2014 року обрано юридичну особу ТОВ "Логiстичний центр "Еталон" (34618954, Україна), членом Наглядової ради Товариства термiном на 3 роки.

16.04.2014

обрано

Голова Наглядової Ради

ТОВ "Бодмiн-Україна"

32162384

20

Зміст інформації:

Рiшенням Загальних зборiв ПрАТ «ЧЕРНIГIВСЬКИЙ АВТОЗАВОД» вiд 16.04.2014 року обрано юридичну особу ТОВ "Бодмiн-Україна" (32162384, Україна),до Наглядової ради Товариства термiном на 3 роки та обрано Головою Наглядової Ради згiдно рiшення Наглядової ради,оформленого протоколом вiд 16.04.2014 року.

 

Інформація також оприлюднена в офіційному виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 18.04.2014 та в загальнодоступній базі ДКЦПФР 16.04.2014р.