Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 8 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

                Особлива інформація щодо зміни посадових осіб

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.03.2014

звільнено

Перший заступник Голови Правлiння

Лебiдь Зiновiй Семенович

КА 603959
24.10.1997 Залiзничний РВ УМВС у Львiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 06.03.2014 року звiльнено з посади Першого заступника Голови Правлiння за сумiсництвом з 06.03.2014 року за власним бажанням на пiдставi заяви, припинено повноваження члена правлiння.
На останнiй посадi перебував з 01.02.2007 року, тобто 7 рокiв, 1 мiсяць та 5 днiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

06.03.2014

призначено

Перший заступник Голови Правлiння

Лебiдь Зiновiй Семенович

КА 603959
24.10.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 06.03.2014 року призначено на посаду Першого заступника Голови Правлiння за основним мiсцем роботи з 07.03.2014 року на пiдставi заяви, надано повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: Перший заступник Голови Правлiння Товариства за сумiсництвом.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

06.03.2014

призначено

Заступник Голови Правлiння з виробництва

Сiмонов Сергiй Леонiдович

НМ 060925
24.06.2002 Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Чернiгiвський автозавод", оформленим Протоколом вiд 06.03.2014 року призначено на посаду Заступника Голови Правлiння з виробництва з 07.03.2014 року на пiдставi заяви, надано повноваження члена правлiння строком на 1 рiк.
Попереднє мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу ПрАТ "Чернiгiвськiй автозавод"
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Інформація оприлюднена загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.03.2014р., опублікована в  офіційному друкованому виданні «Бюлетень.Цінні папери України» № 45 від 11.03.2014р.