Наша продукция

Міські

Приміські та Міжміські

 

Туристичні

Спецпризначення

Ключевые слова

Кто на сайте

Сейчас 12 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

 

 

 

Повідомлення

про виникнення особливої інформації про емітента

 

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Чернігівський автозавод»;

Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство; 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32601556;

Місцезнаходження емітента: пр. Миру, 312, м.Чернігів, 14007;

Міжміський код, телефон та факс: 0 4622 5 33 38;

Електронна поштова адреса емітента:  avtocher@chad.cn.ua;

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://chaz-avto.in.ua

Вид особливої інформації:  відомості про зміну складу посадових осіб.

 

Рішенням Наглядової Ради ПрАТ «Чернігівський автозавод»  (Протокол б/н від 31.05.2012 р.)  прийнято рішення  про зміну складу посадових осіб, а саме надано згоду на звільнення  з 31 травня 2012 року  за згодою сторін Оверченка Романа Вікторовича (паспорт серії НК 792415 виданий  Новозаводським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi, 07.04.2000 р.)  з посади заступника  Голови Правління  Товариства з матеріально-технічного постачання та  припинено його повноваження   як члена Правління ПрАТ «Чернігівський автозавод».

Оверченко Р.В.   часткою в статному капіталі емітента  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, посаду заступника Голови Правління Товариства обіймав з  13 вересня 2011р.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавство.

     Голова правління ПрАТ «Чернігівський автозавод» Купцов Валерій Володимирович

 

 

 

Голова Правління                  В.В. Купцов